WOLFENSTEIN Enemy Territory - problemi i otklanjanje istih (mod problems)

ERROR: Hunk_Alloc failed on XXXXXX
Tokom modifikacije neke igre uvek postoji mogućnost da dođe do određenih problema. Pokušaćemo da predstavimo najzastupljeniji problem do koga dolazi kod Wolfenstein ET-a prilikom pokušaja pokretanja, modifikovanih sound, skin, 3D model i map paketa, kao i načine kako ih otlkoniti. Pilikom startovanja ET HOST servera, gde ste prethodno u etmain folder "ubacili" neki svoj  pk3  paket, dešava se da server  "zamrzne" i u novom prozoru izbaci jednu sasvim konfuznu inofmaciju: ERROR: Hunk_Alloc failed on 749888 (brojčani kod na kraju nije i ne mora biti isti).Šta to znači ???
U najkaćim crtama... ET je igra koja je kreirana tako da od sistemskih resursa konfiguracije vašeg PC-a, "uzima" tj. koristi svega 56MB RAM memorije. Gore navedena greška pojavljuje se kada ET pokuša učitati paket (bio to skin paket ili neka nova custom mapa), te mu tom rilikom nije dovoljno pomenutih 56 MB RAM-a za kompletno izvršenje operacije. U tom momentu host server "puca" tj. prestaje sa radom i o tome vas informiše, prikazujući u grešci kod, kod koga je zastao. Ovaj naizgled komplikovani problem veoma je jednostavno rešiti. Potrebno je da "dozvolite igri" da prilikom startovanja od sistemskih resursa vaše kofiguracije "uzme" nešto više RAM memorije, tj. više od 56MB. Granica koja se smatra preporučljivom (od strane kreatora ET-a) jeste od 90 do 128MB, mada današnje konfiguracije neće ništa izgubiti ako gornja granica bude čak čitavih 512MB ali za tim nema potrebe.

Ukoliko niste pristalica prepravki zadatih vrednosti od strane kreatora igre, onda možete pristupiti jednom drugom rešenju koje iziskuje mnogo više vremena. Rešenje je da svoj novi paket ponovo pažljivo prelgedate i uverite se dali su svi elementi koje ste uneli (teksture, 3D modeli itd.) podudarni sa ograničenjima koja je izdavač postavio. Pregledajte sve teksture i uverite se dali je njihova veličina zadovoljavajuća (veličina u pogledu kapiceteta fajla), da nije promakla neka tekstura koja je veličine famoznih 1 do 3MB umesto dozvoljenih  npr. 40Kb itd. Dalje, pregledajte sve 3D modele i uverite se da imaju dozvoljeni broj poligona. Ovi koraci optimizacije još uvek ne garantuju da će se vaš paket bez problema učitavati. 

Ukoliko niste sigurni kako da uradite ovaj primer kliknite na sliku sa početk posta na kojoj je sve lepo prikazano.

 


Originalna putanja do ET.exe fajla kako se vidi na slici je ovakva:
"C:\Program Files\Wolfenstein - Enemy Territory\et.exe"


Sve što je potrebno, jeste dodati još jednu komandu, kojom ćemo odrediti da ET prilikom startovanja od resursa konfiguracije računara uzme nešto više RAM-a ,od po defaultu predviđenih 56MB.

Dodajemo komandu +set  com_hunkmegs 128 te će ako ste sve uradili kako treba nova putanja u Target polju izgledati ovako...

 


Naša nova putanja tekstualno predstavljena:
"C:\Program Files\Wolfenstein - Enemy Territory\et.exe" +set  com_hunkmegs 128


ET je sada spreman za "startovanje" i možete krenuti u "napucavanje" protivnika.

Ovo je najbolji i najjednostavniji način.
Postoji još nekoliko načina a jedan od popularnijih jeste da prilikom startovanja ET-a, dok se nalazite u glavnom meniju (to zapamtite obavezno u glavnom meniju), pokrenete konzolu pritiskom na taster  ~, te se u konzolu ukuca sledeća komanda:  
/com_hunkmegs 128


Opet, ako niste sigurni kako da uradite ovaj primer kliknite na sliku sa početka ovog članka na kojoj je sve lepo prikazano.

Tako smo izmenili vrednost sa 56 na 128MB. Ono što nije praktično kod ovog načina, jeste da se ET mora prvo restartovati, (na slici se vidi informacija o tome) i tek po ponovnom pokretanju igre izmenjene vrednosti biće uvažene. Vidite i sami da je prvi primer mnogo praktičniji.

Toliko za sada...


0 Comments »

Leave a comment


Mobile View
Template modified for blog modd4fun by modd4fun*
Powered by Blogger Skins
Theme: TheBuckmaker | Free Wordpress Templates