Drum Machine - besplatna online ritam mašina

Drum Machine je besplatna online simulacija ritam mašine. Izbor semplova nije loš, ali je veoma ogrančen. Semplovi su podeljeni u nekoliko kategorija i to: Kick, Snare, HiHat, Stick, Clap, Cowbel, Bongo i Conga. Tu je i mini mikseta sa Volume, Tempo i Shuffle izborom, te Echo FX mikseta sa Factor, Delay i Bounce podešavanjima. Omogućeno je i podešavanje jačine zvuka po kanalu, zatim količina FX efekta po kanalu, te solo reprodukovanje sempla (takođe po kanalu). Veliki nedostatak predstavlja svega 5 ponuđenih kanala (svaki za po jedan sempl). Još veći hendikep je to što nema mogućnosti dodavanja paterna. Sve se svodi na maksimum 16 bitova. Mogućnost rekordinga takođe ne postoji. Sve u svemu ako se uzme u obzir da je u pitanju eksperimentalno delo jednog čoveka, onda zamerkama tu nema mesta. Ako ste voljni da malo eksperimentišete, prekratite vreme ili ste početnik, odvojite malo vremena, posetite stranicu OneMotion/DrumMachine i upoznajte se sa najosnovnijim funkcijama i namenom jedne ritam mašine.  


Eksterne veze:
*Drum Machine »
*One Motion »

0 Comments »

Leave a comment


Mobile View
Template modified for blog modd4fun by modd4fun*
Powered by Blogger Skins
Theme: TheBuckmaker | Free Wordpress Templates