Veza (link): Kako je dodeliti i kako otvoriti u istom, a kako novom prozoru

Kako je dodeliti vezu tj. link tekstu ili slici i kako kasnije istu vezu "otvoriti" u istom, a kako novom prozoru? Koristeći internet videli ste i kliknuli na hiljade i hiljade linkova koji vode od (povezane) reči, teksta ili slike, ka nekoj drugoj internet stranici. Nova veza (link) može se otvoriti u istom ili u novom prozoru internet pretraživača (Firefox, IE, Chrome itd.) Obradićemo oba načina povezivanja teksta i slike sa novom stranicom...Prvi način: Povezivanje teksta a zatim i slike sa novom stranicom koja će se otvoriti u istom prozoru.


1.a.Povezivajne teksta sa novom stranicom (skripta kojom se link otvara u istom prozoru).

<a href="http://modd4fun.blogspot.com/">Probni link »</a>


(Objašnjenje: href= link do stranice sa kojom povezujete tekst - promenite u željeni; Probni link» tekst na koji treba kliknuti - promenite u željeni)

Sada probajte demo tako što ćete kliknuti na probni tekst sa vezom:

Probni link »

1.b.Povezivajne slike sa novom stranicom (skripta kojom se link otvara u istom prozoru).

<a href="http://modd4fun.blogspot.com" >
<img height="110" width="100" src="http://i984.photobucket.com/albums/ae327/tigany/postovi/yapost.jpg" /></a>


(Objašnjenje: href= link do stranice sa kojom povezujete sliku - promenite u željeni; height i width= vrednost određuje visinu i širinu slike; scr= link do slike koja predstavlja ikonicu na koju treba kliknuti)

Sada probajte demo tako što ćete kliknuti na sliku sa vezom:
*Drugi  način: Povezivanje teksta a zatim i slike sa novom stranicom koja će se otvoriti u novom prozoru.
 
2.a.Povezivajne teksta sa novom stranicom (skripta kojom se link otvara u novom prozoru). 

<a href="http://modd4fun.blogspot.com/" target="_blank">Probni link »</a>

(Objašnjenje: href= link do stranice sa kojom povezujete tekst  - promenite u željeni; target=_blank - atribut koji smo dodali i kojim određujemo da se nova veza otvori u novom prozoru; Probni link » tekst na koji treba kliknuti - promenite u željeni)

Sada probajte demo tako što ćete kliknuti na probni tekst sa vezom:

Probni link »

2.b.Povezivajne slike sa novom stranicom (skripta kojom se link otvara u novom prozoru).

<a href="http://modd4fun.blogspot.com" target="_blank">
<img height="110" width="100" src="http://link do uploadovane slike.jpg" /></a>(Objašnjenje: href= link do stranice sa kojom povezujete sliku - promenite u željeni; target=_blank - atribut koji smo dodali i kojim određujemo da se nova veza otvori u novom prozoru; height i width= vrednost određuje visinu i širinu slike; src= link do slike koja predstavlja ikonicu na koju treba kliknuti)

Sada probajte demo tako što ćete kliknuti na sliku sa vezom::Na kraju ako ste obratili pažnju na strukturu prikazanih skripti, vidite da je suštinska razlika između dva prikazana primera u atributu koji je dodat, a to je: target="_blank". 

Možda se pitate čemu "ručno" dodeljivanje veze, kada pod Google Blogspot radnom okruženju postoji opcija koja automatski dodeljuje vezu? Naravno može se i tako dodeliti veza, međutim kada želimo dodati neki gadžet bilo da je u pitanju tekst ili slika, ova radnja "ručnog" dodeljivanja veze može vam biti od pomoći.0 Comments »

Leave a comment


Mobile View
Template modified for blog modd4fun by modd4fun*
Powered by Blogger Skins
Theme: TheBuckmaker | Free Wordpress Templates