KONTROLA OBRTAJA VENTILATORA - REGULATOR BRZINE

Predstavićemo vam najjednoistavniju šemu tzv. kotrole obrtaja ventilatora ili regulator brzine rada ventilatora. Za ceo projekat potreban vam je jedan reostat vrednosti 20 do 50 Ohma / 3 do 10 Watt -i... naravno i ventilator za PC kućište. Šema je sledeća...

Reostat je od 20 Ohma/3W ukoliko vam je bitno da se pri maksimalnom otporu ventilator okreće nekim minimalnim brojem obrtaja (da nema potpunog zastoja - ukoliko se koristi npr. kao CPU fan). U ostalim slučajevima može se koristiti reostat otpora  do čitavih 50 Ohma.
 
Šema je maksimalno pojednostavljena, nije pretrpana poluprovodničkim komponentama. Pod pretpostavkom da hoćemo regulisati ventilator koji se pokreće radnim naponom od 12V, napravićemo prekid na žutoj žici (setite se ranijih postova, žuta = +12V). Zatim na mesto prekida zalemimo reostat kao što je prikazano i kolo je potpuno spremno.

VAŽNO !!! 
Iako se na nekim mestima na net-u, ova šema preporučuje kao regulator obrtaja ventilatora na procesoru tj. CPU fan -a,  nemojte to raditi !!! Ako ste baš u potpunosti sigurni u svoje konstruktorske veštine i imate nešto eXtra novca (sa strane) da sanirate moguću štetu... onda srećno... mada vam to ne savetujemo. Za početak dovoljno je da namestite kolo koje će regulisati brzinu rada i samim tim broj obrtaja ventilatora u kućištu vašeg PC -a (PC case fan). Time dobijate manju buku od strane ventilatora, nekoliko (ukoliko ugradite više ventilatora) regulatora više na prednjoj masci vašeg PC -a i naravno još jedan modding detalj. Toliko za sada...

0 Comments »

Leave a comment


Mobile View
Template modified for blog modd4fun by modd4fun*
Powered by Blogger Skins
Theme: TheBuckmaker | Free Wordpress Templates