Kalkulator optornosti za LED - uputstvo i kratko objašnjenje

Sa korišćenjem kalkulatora za proračun vrednosti otpornika za LED možete početi OVDE »

Za korisnike koji nisu dovoljno upoznati sa ovom temom evo nekoliko korisnih redova...

Kratko uputstvo i objašnjenje:
Za korišćenje kalkulatora otpornosti za LED, potrebno je znati nekoliko osnovnih stvari, kao što su prepoznavanje polova LE diode, kolika je vrednost radnog napona LE diode i vrednost intenziteta struje kroz LED.

Kako prepoznati polove, koji je pozitivan, a koji negativan, na onovu fizičkog izgleda LE diode i kako sve to prilagoditi šematskom prikazu, vidite na sledećoj ilustraciji:Sledi tabela sa prikazom vrednosti radnih napona i strujnih intenziteta na osnovu kolora (boje) i prečnika LE diode:

Boja Vf - radni napon (V) If - intenzitet struje (mA) Prečnik LED (mm)
Red 1.8 - 2.2 20 5
Orange 2.1 - 2.2 20 5
Yellow 2.1 - 2.2 20 5
White 3.3 - 3.6 20 5
Green 2.0 - 2.1 20 5
Blue 3.5 - 3.8 20 5


Boja Vf - radni napon (V) If - intenzitet struje (mA) Prečnik LED (mm)
Red 1.9 - 2.5 20 3
Orange 1.9 - 2.5 20 3
Yellow 1.9 - 2.5 20 3
White 3.2 - 3.4 20 3
Green 3.2 - 3.4 20 3
Blue 3.2 - 3.4 20 3

Kada ste odabrali vrednosti iz tablice za LE diodu koju ćete korisiti u vašem projektu pređite na neku od ponuđenih stranica te počnite sa proračunom vrednosti otpornika za LE diodu.

Navigacija:
*Kalkulator optornosti za jednu LE dioda u kolu »
*Kalkulator optornosti za serijski/redno povezane LE diode »
*Kalkulator optornosti za paralelno povezane LE diode »Mobile View
Template modified for blog modd4fun by modd4fun*
Powered by Blogger Skins
Theme: TheBuckmaker | Free Wordpress Templates