nVidia GeForce4 - mod hlađenja

U ovom postu biće prikazan jednostavan način modifikacije hlađenja jedne grafičke kartice - prepravka aktivnog hlađenja u pasivno. Radi se o vremešnom parčetu hardvera, nVidia GeForce4, ali sentimentalna vrednost se ne dovodi u pitanje. Ovaj model imao je rešeno hlađenje sa jednim ventilatorom, pričvršćenim za limeni hladnjak kao što se vidi na slici. Ovakav način hlađenja naziva se još aktivno hlađenje. Posle niza godina korišćenja, ventilator se zaprljao od prašine, zatim je otkazao (uglavnom najpre otkažu ležajevi ventilatora koji su u ovom slučaju bili plastični), a pregrevanje grafičke kartice je uzrokovalo "smrzavanje" sistema, nasumično resetovanje mašine (čitaj PC-a), te još niz drugih sitnijih problema.

Prvi korak je odstranjivanje postojećeg ventilatora, koji više nema svoju funkciju. Zatim sledi čišćenje kartice. Deo koji sam zadržao je držač (šnalica) starog, limenog hladnjaka (na sledećoj slici desno od ventilatora).Drugi korak, malo delikatniji i rizičniji, je ukljanjanje krilaca ili ako više volite rebara, postojećeg limenog hladnjaka. Tom prilikom bilo je potrebno obratiti strogo pažnju da se GPU (procesor na grafičkoj kartici) ne ošteti. Oštetiti GPU značilo bi uništiti grafičku karticu. Nakon uklanjanja navedenih suvišnih delova postojećeg limenog hladnjaka, preostaje da se posao privede kraju. Deo koji je za to bio potreban je jedan aluminijumski hladnjak. Takav hladnjak može se naći u većini prodavnica poluprovodničkih komponenti, a ja sam iskoristio jedan stari sa neupotrebljive osnovne/matične ploče. Takodje, potrebna je pasta za hlađenje poluprovodničkih komponenti, obavezno ne provodna, što znači da ne provodi električni napon. U suprotnom moglo bi doći do kratkog spoja i naravno, ponovo do uništenja grafičke kartice. U takvim slučajevima, šteta bi mogla biti većih razmera, pošto se lako može uništiti, matična ploča računara.Treci korak: nanošenje tankog sloja paste za hlađenje na GPU, postavljanje novog hladnjaka i pričvršćivanje hladnjaka, šnalicom, a rezultat vidite na slikama.Nakon ovog poduhvata, grafička kartica ponovo vrši svoju funkciju bez ikakvih problema u sklopu računara. Za kraj da ponovim, ativno hlađenje koje je grafička kartica do tada imala zamenjeno je pasivnim, u vidu jednog aluminijumskog hladnjaka.

NAPOMENA:
Kod nekih grafičkih kartica novijeg datuma, nije dovoljno samo pasivno hlađenje, te je ponekad potrebno, postojeće aktivno hlađenje, zameniti novim, takođe aktivnim hlađenjem, ugradnjom novog ventilatora na već postojeci hladnjak.


*(Molim vas, imajte u vidu da svrha ovog članka nije da vas natera da uradite kod kuće nešto slično, te da ćete sami snositi svu odgovornost ako sučajno nanesete štetu sebi ili svom računaru zbog nestručnog rukovanja ili servisiranja)!


Mobile View
Template modified for blog modd4fun by modd4fun*
Powered by Blogger Skins
Theme: TheBuckmaker | Free Wordpress Templates