Feed sadržaja sa određenom oznakom

Podela tekstova po kategorijama tj. oznakama u okviru bloga je veoma poželjan korak. Na taj način tekstovi će biti uredno razvrstani, posetilac lakše pronalazi željeni sadržaj itd. Dodeljivanje određene oznake tekstu zove se još i određivanje labela tj. taga. Recimo da na svom blogu želite da postavite navigacioni meni gde će stavke tog menija "voditi" posetioce ka člancima koji pripadaju samo jednoj određenoj oznaci tj. kategoriji. Kako ćete to uraditi? Evo kako izgleda veza do serije članaka sa određenom oznakom:


http://VEZA DO VAŠEG BLOGA.blogspot.com/feeds/posts/default/-/OZNAKA tj. LABEL

Dalje, da bi postavili link do grupe članaka sa određenom oznakom upotrebićete sledeću skriptu:

<div><a href='http://VEZA DO VAŠEG BLOGA.blogspot.com/feeds/posts/default/-/OZNAKA tj. LABEL'>NAZIV STAVKE MENIJA</a></div>

Isti primer u okviru navigacione liste izgledao bi ovako...

<ul><li><a href='http://VEZA DO VAŠEG BLOGA.blogspot.com/feeds/posts/default/-/OZNAKA tj. LABEL'>NAZIV STAVKE MENIJA</a></li></ul>

Na ovaj način moguće je još čitaocima ponuditi subscribe na feed tekstova koji pripadaju usko određenoj kategoriji.


0 Comments »

Leave a comment


Mobile View
Template modified for blog modd4fun by modd4fun*
Powered by Blogger Skins
Theme: TheBuckmaker | Free Wordpress Templates