Forma aktivnog dugmeta sa dodeljenom vezom


Button ili u prevodu dugme je verovatno jedan od najzastupljenijih aktivnih, osnovnih, elemenata na web stranici, ako se izuzmu aktivne veze u tekstu i veze dodeljene slikama. Aktivan element (u ovom slučaju dugme) vrši neku radnju na zadatu komandu, pa ćete tako klikom na aktivno dugme, otvoriti novu vezu tj. stranicu u vašem web browseru.

Evo kako izgleda skripta jednog osnovnog, aktivnog, dugmeta sa dodeljenom vezom do neke stranice...


<form action="http://modd4fun.blogspot.com/"><input type="submit" value="Veza do stranice MODD4FUN !" /></form> 

Ovde vidite demo dugme u praksi:Ovu skriptu sa objašnjenjem kako je prilagoditi svojim potrebama i vašem blogu ili web stranici, možete dowloadovati ovde »

Ovakvi primeri mogu se primeniti na web stranici u vidu navigacionog menija. Na primer, više ovakvih dugmića složenih u vertikalnom ili horizontalnom nizu mogu predstavljati navigacioni meni.


0 Comments »

Leave a comment


Mobile View
Template modified for blog modd4fun by modd4fun*
Powered by Blogger Skins
Theme: TheBuckmaker | Free Wordpress Templates