Screen Capture - snimanje tenutnog stanja radne površine (Google Chrome dodaci)

Srceen Capture ili Screenshot Capture alati služe za snimanje trenutnog stanja na radnoj površini vašeg računara koja je prikazana na monitoru. Dakle, sliku koju trenutno vidite na monitoru pomoću jedne Screen Capture aplikacije moguće je snimiti i sačuvati u vidu slike ili video isečka. Sledi mini lista sa vezama do besplatnih Screen Capture alata u vidu dodataka za Google Chrome...
Svaki od njih ima nešto po čemu je osoben, pa ne sumnjam da ćete naći nešto po svom ukusu. Obratite pažnju na reči u nazivima dodataka pošto neki od njih imaju mogućnost snimanja slike sa video klipa koji se ternutno prikazuje na radnoj površini...


Eksterne veze:
*Awesome Screenshot »
*Capture Webpage Screenshot including Flash »
*Screen capture, screenshot share »
*Screen capture »


0 Comments »

Leave a comment


Mobile View
Template modified for blog modd4fun by modd4fun*
Powered by Blogger Skins
Theme: TheBuckmaker | Free Wordpress Templates