Kako "otključati" podnožje bloga (footer) ili kako ukloniti gadžet Attribution

Za one koji ne znaju, Attribution gadžet se nalazi na samom dnu stranice u footeru - podnožju stranice bloga. To je onaj element stranice čiji sadržaj glasi "Powered by Blogger" ili "Omogućava Blogger". Mnoge korisnike baš nervira, pa ako je i sa vama isti slučaj, evo rešenja...Kako "otključati" podnožje bloga (footer) i kako ukloniti gadžet Attribution (ako to želite)?

Kada počnete sa uređivanjem bloga, u sam šablon bloga već su "ugrađeni" određeni elementi stranice. Na neke možemo uticati menjajući njihov sadržaj ili poziciju na stranici (ili ih možemo ukloniti), a na neke ne. To "ne možemo uticati" je samo uslovno rečeno. Zbog čega?

Jednostavno pojedini elementi su (u bukvalnom prevodu i značenju) skriptom "zaključani". Ako je element zaključan, tada ne možete uticati na njegovo pozicioniranje niti ga možete ukloniti iz šablona bloga. 

Mi ćemo sada uraditi operaciju "otključavanja" jednog takvog gadžeta (Attribution kao u naslovu), zatim ćemo videti šta dalje možemo uraditi sa istim i kako ga ukloniti ako to želite.

Kao uvek, trudiću se da malo zakomplikujem stvari (na kraju teksta objasnićemu razlog), radi vaše sigursnosti prvenstveno, a da pri tom naučite još neku radnju ako za nju niste znali.

Pa da počnemo...

Prvo se prijavite se na vaš Blogspot nalog, a potom pratite putanju Kontrolna tabla » Dizajn... 

Na samom dnu stranice Dizajn uočićete gadžet (već ugrađen u stranicu) koji nosi naziv Attribution. Kliknite na opciju Izmeni.


Uočavate da za sada imate jedino, mogućnost da pomenutom gadžetu dodate tekst koji će se odnositi na autorska prava vezana za vaš blog, a eventualno možete dodati i neki drugi tekst. Međutim šta raditi kada želite da Attribution gadžet uklonite sa stranice?

Logičan nastavak biće pretpostavljate i sami, malo prepravke HTML-a šablona vašeg bloga, no prvo moramo znati koji deo koda da prepravimo i kako da u onoj "gomili" podataka nađemo baš Attribution gadžet.

Svaki gadžet koji ste "ugradili" u vaš blog ima svoju identifikaciju ( id= ), ili jednostavnije rečeno,  ime pod kojim je svrstan i "prepoznat" u HTML-u šablona bloga, pa je isti slučaj i sa Attribution gadžetom. Sada ćemo naći id (identifikaciju) Attribution gadžet-a...

Evo kako ćete to uraditi... Osmotrite pažljivo sledeću ilustraciju na kojoj je jedan njen deo uveličan kako bi bio naglašen...


Kliknite na adresni bar vašeg browsera, a zatim na vašoj tastaturi stisnite strelicu "u desno" ili taster "End" sve dok ne stignete do kraja veze/linka. Na samom kraju videćete "identifikacionu oznaku" Attribution gadžeta koja glasi id=Attribution1.  Naziv Attribution1 jeste "ime" gadžeta koje se nalazi u HTML-u šablona vašeg bloga.  

Ova id oznaka ne mora biti ista kod svih korisnika, mada jeste uglavnom (govorimo o id oznakama podrazumevanih već ugradjenih gadžeta pod Blogpost servia). U svakom slučaju vi "pribeležite" vašu id oznaku (ako se razlikuje) a mi ćemo se u ovom primeru dalje osloniti na njeno podrazumevano ime Attribution1.

Klik na opciju Otkaži.

Sada kada sa sigurnošću znate da se vaš gadžet nalazi u HTML-u šablona bloga pod imenom Attribution1 uradićete sledeće...

Pratite putanju Kontrolna tabla » Dizajn »  Izmeni HTML. Štiklirajte opciju Proširi šablone vidžeta!  

U HTML-u šablona vašeg bloga pronađite Attribution gadžet, a to ćete najlakše uraditi tako što ćete stisnuti taster F3 (opcija koja je dostupna kod većine internet browsera (Firefox, Chrome, Opera) te u polje za unos pojma upišite Attribution1

Kada ste uočili u HTML-u šablona vašeg bloga id naziv Attribution1 uradite sledeće...


Deo skripte koji glasi locked='true' (element zaključan) prepravite tako, da glasi locked='false' (element nije zaključan tj. element otključan - naravno u pojednostavljenom prevodu ).

Ako na slici niste dobro uočili evo još jednom, dela skripte koji treba izmeniti...

id='Attribution1' locked='true'

promenite u...

id='Attribution1' locked='false'

Na kraju kliknite na opciju SAČUVAJ ŠABLON, a zatim klik na Tab Dizajn! Pogledajte kako sada izgleda gadžet Attribution?


Otključan je, možete vršiti njegovo premeštanje i eventualno ga ukloniti sa vašeg bloga. Sve što treba da uradite jeste da kliknete na opciju Izmeni (koja se odnosi na Attribution gadžet) i Ukloni.
Ovako smo sa sigurnošću odredili kako se naš gadžet "zove" i kako je upisan u HTML šablona bloga, te smo ga odmah "iz prve" našli i otključali bez straha da grešimo i bez mogućnosti da uklonimo ili otključamo neki element koji nismo želeli. Usput smo naučili nešto u vezi id-a.
0 Comments »

Leave a comment


Mobile View
Template modified for blog modd4fun by modd4fun*
Powered by Blogger Skins
Theme: TheBuckmaker | Free Wordpress Templates