Navigacioni meni sa podmenijem (forma statičke liste sa podlistom)

Sastavni deo svake web stranice predstavlja navigacioni meni. Pomoću navigacije posetioci vaše web stranice biće u mogućnosti da je bolje istraže. Najzastupljeniji tipovi navigacija su horizontalna i vertikalna. Početnicima koji su tek "zaplivali" vodama web dizajna, jedna od prvih zagonetki jeste kako namestiti navigacioni meni. Evo jednostavnog primera vertikalno orijentisanog statičkog navigacionog menija sa podmenijem...Skripta ove navigacije je kao što sam rekao veoma jednostavna, a evo kako izgleda...

<ul>
<li>Stranica 1
<ul>
<li>Podmeni 1 str.1</li>
<li>Podmeni 2 str.1</li>
</ul>
</li>
<li>Stranica 2
<ul>
<li>Podmeni 1 str.2</li>
<li>Podmeni 2 str.2</li>
</ul>
</li>
</ul>


U praksi ista navigacija izgleda ovako...

  • Stranica 1
    • Podmeni 1 str.1
    • Podmeni 2 str.1
  • Stranica 2
    • Podmeni 1 str.2
    • Podmeni 2 str.2


Primetili ste da skriptom dominiraju dva taga (dve oznake) koji se koriste u kombinaciji zajedno:

<ul> tag koji predstavlja unordered (bullet) list ili izgled neuređene liste
<li>  tag koji predstavlja list item tj. artikal ili stavku liste

Precizniji izgled tj. dizajn liste određujete daljim uređivanjem CSS-a šablona vaše web stranice ili bloga, pa ćete zavisno od toga šta ste "uneli" u CSS imati listu gde ispred svake stavke "stoje" kružići, kvadratići, redni brojevi itd. O tome opširnije nekom drugom prilikom.

Skriptu poput ove ne morate obavezno koristiti kao navigacioni meni. Pomoću nje recimo, možete napraviti "ručno", svoju listu veza - listu blogova itd.

0 Comments »

Leave a comment


Mobile View
Template modified for blog modd4fun by modd4fun*
Powered by Blogger Skins
Theme: TheBuckmaker | Free Wordpress Templates