LED - osvetlite kućište svog računara LE diodom

Neizbežan detalj u modingu PC kućišta jeste osvetljenje koje mu daje lični pečat. Ono što je uobičajeno za ovu kategoriju jeste osvetljavanje PC kućišta putem ventilatora (coolera) koji u sebi već ima fabrički ugradjene LE diode, zatim osvetljavanje samo sa LE diodama ili LED trakama,  te neonskim cevima specijalno proizvedenim za ovu "disciplinu". To su uglavnom osnovni načini. Na vama je samo da izaberete boju osvetljenja i da se "ispružite" materijalno.U ovom članku akcenat će biti stavljen isključivo na samu LE diodu i izvor napajanja PC računara. Ono što će većinu zanimati jeste proračun otpornika za LE diodu tj. koji otpornik izabrati u zavisnosti od toga koliko će LE dioda biti u kolu i na koji način su one u kolo povezane.

LED dioda - naziv, osnovne karakteristike, povezivanje u strujno kolo
Naziv LED predstavlja skraćenicu od izraza light emitting diode (dioda koja emituje svetlost). Iz toga proizilazi da je ispravan naziv LED ili LE dioda.


Simbol LE diode koji se najćešće koristi u šemama strujnih kola je sledeći:


Kraća nožica predstavlja katodu gde dovodimo negativan napon, (minus - nalazi se još na ravnoj ili zasečenoj strani tela same LE diode kao na slici), a duža nožica predstavlja anodu gde dovodimo pozitivan napon tj. plus (ilustracija ispod).

 
Da bi LE dioda uopšte emitovala svetlost tj. "radila", moramo joj obezbediti potreban napon. Potreban napon za rad LE diode zavisno od tipa, prečnika diode i boje iznosi u proseku od 0.7 do 3.6V, a intenzitet struje kroz LE diodu uglavnom iznosi 20mA ili 50mA za IR (infrared) LE diode. Za pomenute vrednosti postoje tabele u zavisnosti od proizvođača, a link do jedne takve tabele potražite na kraju teksta.

PSU - izvor napajanja računara i gde povezati LE diodu
Izvor napajanja računara naziva se skraćeno PSU - Power Supply Unit (u nekom bukvalnom prevodu jedinica naponskog napajanja). Danas su najzastupljenija takoznavana ATX napajanja (nekada AT). Ono što moramo znati i što je obavezno, jeste koje napone dobijamo na izlazima PSU-a i koji izlaz ćemo mi koristiti.


Kao što vidite na slici iznad, postoje brojni izlazi sa PSU-a, a mi ćemo obratiti pažnju na jedan a to je popularni tzv. četvoropinski periferijalni konektor poznatiji kao MOLEX. Da to je ona grana PSU-a koju najčešće koristite za napajanje hard diska, optičkog uređaja ili (danas sve češće) grafičke kartice.  

Sam MOLEX konektor ima 4 "grane" koje se razlikuju po bojama, jednu crvenu (+5V), dve crne (ground - uzemljenje) i jednu žutu (+12V).Koristi se napon koji j potreban. Šta to znači? Pa ako se radi o jednoj LE diodi povezanoj u kolo, onda se može koristiti izvod od +5V, međutim, ako je u pitanju projekat sa recimo 5 LE dioda u kolu, onda je potrebno korisiti izvod koji će nam obezbediti veću vrednost napona. Na sledećoj ilustraciji vidite primer povezivanja jedne LE diode u kolo, na izvor napajanja od 5V.

Prikazana šema namerno je pojednostavljena tako da bude svima razumljiva.

E sad, nakon ovih osnovnih stvari, ostaje da proračunamo vrednost potrebnog otpornika da bi LE dioda u takvom kolu ispravno funkcionisala. U tu svrhu kreiran je kalkulator za proračun vrednosti otpornika za LE diodu. Takav kalkulator sa još nekim osnovnim kratkim objašnjenjima naći ćete na sledećim stranicama ovog bloga:

*Uputstvo i kratko objašnjenje »
*Kalkulator optornosti za jednu LE dioda u kolu »
*Kalkulator optornosti za serijski/redno povezane LE diode »
*Kalkulator optornosti za paralelno povezane LE diode »


0 Comments »

Leave a comment


Mobile View
Template modified for blog modd4fun by modd4fun*
Powered by Blogger Skins
Theme: TheBuckmaker | Free Wordpress Templates